Baza Wiedzy MSDN
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TokenProvider.IsWebTokenSupported Property

 

Gets or sets a value that indicates whether web token is supported by this provider.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool IsWebTokenSupported { get; }

Property Value

Type: System.Boolean

true if web token is supported by this provider; otherwise, false.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft