Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

ServiceRegistrySettings Constructor

 

Initializes a new instance of the ServiceRegistrySettings class.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodServiceRegistrySettings()

Initializes a new instance of the ServiceRegistrySettings class.

System_CAPS_pubmethodServiceRegistrySettings(DiscoveryType)

Initializes a new instance of the ServiceRegistrySettings class using the specified discovery type.

For more information on setting the service registry settings, see .

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft