Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SamlTokenProvider Class

Provides a set of methods that execute asynchronous SAML token retrieval operations.

System.Object
  Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
    Microsoft.ServiceBus.SamlTokenProvider

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public class SamlTokenProvider : TokenProvider

The SamlTokenProvider type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyCacheSizeGets or sets the size of the cache. (Inherited from TokenProvider.)
Public propertyCacheTokensGets or sets a value that indicates whether new security tokens are being cached. (Inherited from TokenProvider.)
Public propertyIsWebTokenSupportedGets or sets a value that indicates whether web token is supported by this provider. (Inherited from TokenProvider.)
Protected propertyStripQueryParametersGets whether the token provider strips query parameters. (Inherited from TokenProvider.)
Public propertyTokenScopeGets or sets the token scope associated with the provider. (Inherited from TokenProvider.)
Top

  NameDescription
Public methodBeginGetTokenBegins an asynchronous operation to get a security token. (Inherited from TokenProvider.)
Public methodBeginGetWebTokenBegins an asynchronous operation to get a web token. (Inherited from TokenProvider.)
Protected methodBuildKeyGenerates a key for the token provider. (Overrides TokenProvider.BuildKey(String, String).)
Public methodClearClears the token provider. (Inherited from TokenProvider.)
Public methodEndGetTokenCompletes an asynchronous operation to get a security token. (Inherited from TokenProvider.)
Public methodEndGetWebTokenCompletes an asynchronous operation to get a web token. (Inherited from TokenProvider.)
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetTokenAsyncAsynchronously retrieves the token for the provider. (Inherited from TokenProvider.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodGetWebTokenAsyncAsynchronously retrieves the web token for the provider. (Inherited from TokenProvider.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Protected methodNormalizeAppliesToReturns an object whose value is the same as the token provider. (Inherited from TokenProvider.)
Protected methodOnBeginGetTokenExecutes the begin get token action. (Overrides TokenProvider.OnBeginGetToken(String, String, TimeSpan, AsyncCallback, Object).)
Protected methodOnBeginGetWebTokenExecutes the begin get web token action. (Overrides TokenProvider.OnBeginGetWebToken(String, String, TimeSpan, AsyncCallback, Object).)
Protected methodOnEndGetTokenExecutes the end get token action. (Overrides TokenProvider.OnEndGetToken(IAsyncResult, DateTime).)
Protected methodOnEndGetWebTokenExecutes the end get web token action. (Overrides TokenProvider.OnEndGetWebToken(IAsyncResult, DateTime).)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft