Baza Wiedzy MSDN
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamespaceManager.GetVersionInfoAsync Method ()

 

Asynchronously retrieves a string of the format "YYYY-MM" that indicates the maximum supported protocol version that the server or service can handle.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<string> GetVersionInfoAsync()

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<String>

The asynchronous operation.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft