Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamespaceManager.EndCreateTopic Method

Ends an asynchronous request to create a topic.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TopicDescription EndCreateTopic(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that represents the result of the topic creation operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.TopicDescription
The TopicDescription of the newly created topic.

ExceptionCondition
ArgumentNullException

result is null.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft