Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamespaceManager.DeleteQueue Method

Deletes the queue described by the path relative to the service namespace base address.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void DeleteQueue(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String
The path of the queue relative to the service namespace base address.

ExceptionCondition
ArgumentException

path is empty or null, or path starts or ends with "/".

ArgumentOutOfRangeException

The length of path is greater than QueueNameMaximumLength.

TimeoutException

The operation times out. The timeout period is initialized through the NamespaceManagerSettings class. You may need to increase the value of the OperationTimeout property to avoid this exception if the timeout value is relatively low.

MessagingEntityNotFoundException

Queue does not exist under this path.

UnauthorizedAccessException

The NamespaceManager object does not have sufficient permission to perform this operation. You should check to ensure that your NamespaceManager has the correct Credential credentials to perform this operation.

MessagingException

An internal error or unexpected exception occurs.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft