Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TopicDescription.SubscriptionCount Property

 

Gets then number of subscriptions.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public int SubscriptionCount { get; }

Property Value

Type: System.Int32

An Int32 that represents the number of subscriptions.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft