Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TopicClient.SendBatch Method (IEnumerable<BrokeredMessage>)

 

Sends a set of brokered messages (for batch processing).

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void SendBatch(
	IEnumerable<BrokeredMessage> messages
)

Parameters

messages
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>

The messages to send.

The maximum size of the batch is the same as the maximum size of a single message (currently 256 Kb).

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft