Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TopicClient.Send Method (BrokeredMessage)

 
Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void Send(
	BrokeredMessage message
)

Parameters

message
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage

The message to send.

Exception Condition
TimeoutException

Thrown when operation times out. Timeout period is initialized through the T:Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactorySettings.OperationTimeout to avoid this exception if timeout value is relatively low.

The code snippet reference '<codeReference xmlns="http://ddue.schemas.microsoft.com/authoring/2003/5" />' is missing from the topic.
ArgumentException

Thrown when the BrokeredMessage is null.

InvalidOperationException

Thrown if the message has already been sent by a TopicClient or MessageSender once already.

OperationCanceledException

Thrown if the client entity has been closed or aborted.

UnauthorizedAccessException

Thrown if there is an I/O or security error.

SerializationException

Thrown when an error occurs during serialization or deserialization.

MessagingEntityNotFoundException

Thrown if the topic does not exist.

MessagingException

Thrown if there is a messaging error.

Note that a message should not be disposed if a send operation is still in progress.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft