Baza Wiedzy MSDN
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TopicClient.OnClose Method (TimeSpan)

 

Executes the close action.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected override void OnClose(
	TimeSpan timeout
)

Parameters

timeout
Type: System.TimeSpan

The wait time before the operation times out.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft