Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TopicClient.IsSubQueue Property

Gets or sets a value that indicates whether the message receiver is created from a subqueue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected bool IsSubQueue { get; private set; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if the message receiver is created from a subqueue; otherwise, false.

This is a protected member of the abstract TopicClient class. Abstract classes are not meant to be inherited, so protected members should be ignored.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft