Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TopicClient.BeginSend Method

Begins an asynchronous operation to send a message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginSend(
	BrokeredMessage message,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

message
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage
The message to send.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to send a message.

ExceptionCondition
TimeoutException

Thrown when operation times out. Timeout period is initialized through the MessagingFactorySettings. Youmay need to increase the value of OperationTimeout to avoid this exception if timeout valueis relatively low.

ArgumentException

Thrown when the BrokeredMessage is null.

InvalidOperationException

Thrown if the message has already been sent by a TopicClient or MessageSender once already.

NotSupportedException

Thrown if the Deadletter topic/subscription pointed to does not support the send operation.

OperationCanceledException

Thrown if the client entity has been closed or aborted.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft