Baza Wiedzy MSDN
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionClient.OnEndRemoveRules Method (IAsyncResult)

 

Ends the asynchronous call to OnBeginRemoveRule.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract void OnEndRemoveRules(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

The result of the asynchronization.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft