Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionClient.OnBeginRemoveRule Method

Begins removing a Rule from a Subscription through the run-time client protocol.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract IAsyncResult OnBeginRemoveRule(
	string ruleName,
	TimeSpan timeout,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

ruleName
Type: System.String
The name of the rule to remove.
timeout
Type: System.TimeSpan
The wait time before the operation times out.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains information about the receive operation. This object is passed to the RemoveRule(String) delegate when the operation is complete.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous RemoveRule(String).

This is a protected member of the abstract SubscriptionClient class. Abstract classes are not meant to be inherited, so protected members should be ignored.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft