Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionClient.EndAcceptMessageSession Method

Finishes an asynchronous operation to accept a message session that allows grouping of related messages for processing in a single transaction.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public MessageSession EndAcceptMessageSession(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that represents the status of the asynchronous accept message session operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessageSession
The MessageSession that allows grouping of related messages for processing in a single transaction.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft