Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionClient.CompleteAsync Method (Guid)

 

Asynchronously completes processing of a message.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task CompleteAsync(
	Guid lockToken
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid

The lock token bound to the locked message instance.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task

A task instance that represents the asynchronous complete operation.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft