Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SqlFilter.Preprocess Method ()

 

Gets the preprocessed filter expression.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override Filter Preprocess()

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.Filter

The preprocessed filter expression.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft