Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

RelayDescription Class

Represents a relay description.

System.Object
  Microsoft.ServiceBus.Messaging.EntityDescription
    Microsoft.ServiceBus.Messaging.RelayDescription

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

[DataContractAttribute(Name = "RelayDescription", Namespace = "http://schemas.microsoft.com/netservices/2010/10/servicebus/connect")]
public class RelayDescription : EntityDescription

The RelayDescription type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodRelayDescriptionInitializes a new instance of the RelayDescription class.
Top

  NameDescription
Public propertyAuthorizationGets the AuthorizationRules.
Public propertyCollectionNameGets or sets the name of the collection associated with the relay.
Public propertyCreatedAtGets or sets the exact time the relay was created.
Public propertyExtensionDataGets or sets the structure that contains extra data. (Inherited from EntityDescription.)
Public propertyIsDynamicGets or sets whether the relay is dynamic.
Public propertyIsReadOnlyGets or sets a value that indicates whether the entity description is read-only. (Inherited from EntityDescription.)
Public propertyListenerCountGets or sets the number of listeners for this relay.
Public propertyPathGets or sets the path of the relay.
Public propertyRelayTypeGets or sets the relay type.
Public propertyRequiresClientAuthorizationGets or sets whether client authorization is needed for this relay.
Public propertyRequiresTransportSecurityGets or sets whether transport security is needed for this relay.
Public propertyUpdatedAtGets or sets the date when the relay was updated.
Public propertyUserMetadataGets or sets the user metadata associated with this instance.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Protected methodThrowIfReadOnlyThrows an exception if the entity description is read-only. (Inherited from EntityDescription.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft