Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

ReceiveMode Enumeration

 

Enumerates the values for the receive mode. The default is PeekLock.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public enum ReceiveMode

Member nameDescription
PeekLock

Specifies the PeekLock receive mode. This is the default value for ReceiveMode.

ReceiveAndDelete

Specifies the ReceiveAndDelete receive mode.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft