Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueDescription.MaxDeliveryCount Property

 

Gets or sets the maximum delivery count. A message is automatically deadlettered after this number of deliveries.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public int MaxDeliveryCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int32

The number of maximum deliveries.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft