Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueClient.PeekBatch Method

 

Peeks a batch of message.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodPeekBatch(Int32)

Peeks a batch of message.

System_CAPS_pubmethodPeekBatch(Int64, Int32)

Peeks a batch of messages.

Each client instance caches the last sequence number and unless explicitly indicated, uses that sequence number to peek the next message. For example, if you peek all messages in a queue (in batches, providing the fromSequenceNumber parameter), and then peek with no parameter, the method returns no messages.

var messages = queueClient.PeekBatch(messageCount: 10);
Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft