Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueClient.Mode Property

Gets the message receive mode when processing the received message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public ReceiveMode Mode { get; private set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.ReceiveMode
The message ReceiveMode when processing the received message.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft