Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueClient.CompleteBatchAsync Method (IEnumerable<Guid>)

 

Asynchronously completes processing of a message batch.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task CompleteBatchAsync(
	IEnumerable<Guid> lockTokens
)

Parameters

lockTokens
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Guid>

The lock tokens associated with locked messages in the batch.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task

The asynchronous operation.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft