Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueClient.BeginSendBatch Method

Begins an asynchronous operation to send a message batch.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginSendBatch(
	IEnumerable<BrokeredMessage> messages,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

messages
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
The message batch to send.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to send a message batch.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft