Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NetMessagingTransportSettings.BatchFlushInterval Property

 

Gets or sets the batch flush interval.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

No code example is currently available or this language may not be supported.

Property Value

Type: System.TimeSpan

The batch flush interval.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft