Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NetMessagingTransportSettings.BatchFlushInterval Property

Gets or sets the batch flush interval.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

function get BatchFlushInterval () : TimeSpan
function set BatchFlushInterval (value : TimeSpan)

Property Value

Type: System.TimeSpan
The batch flush interval.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft