Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessagingException.Timestamp Property

 

Gets or sets the time at which the messaging exception occurred.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime Timestamp { get; private set; }

Property Value

Type: System.DateTime

The time at which the messaging exception occurred.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft