Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessagingException.Detail Property

Gets or sets the detail information of the messaging exception.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public MessagingExceptionDetail Detail { get; private set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingExceptionDetail
The detail information of the messaging exception.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft