Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessagingCommunicationException Class

The exception that is thrown to signal messaging communication errors.

System.Object
  System.Exception
    Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingException
      Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingCommunicationException

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

[SerializableAttribute]
public sealed class MessagingCommunicationException : MessagingException

The MessagingCommunicationException type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodMessagingCommunicationException(String)Initializes a new instance of the MessagingCommunicationException class.
Public methodMessagingCommunicationException(String, Exception)Initializes a new instance of the MessagingCommunicationException class.
Top

  NameDescription
Public propertyDataGets the data associated with the exception. (Inherited from MessagingException.)
Public propertyDetailGets or sets the detail information of the messaging exception. (Inherited from MessagingException.)
Public propertyHelpLink (Inherited from Exception.)
Public propertyHResult (Inherited from Exception.)
Public propertyInnerException (Inherited from Exception.)
Public propertyIsTransientGets or sets a value indicating whether the exception is transient. Check this property to determine if the operation should be retried. (Inherited from MessagingException.)
Public propertyMessage (Inherited from Exception.)
Public propertySource (Inherited from Exception.)
Public propertyStackTrace (Inherited from Exception.)
Public propertyTargetSite (Inherited from Exception.)
Public propertyTimestampGets or sets the time at which the messaging exception occurred. (Inherited from MessagingException.)
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetBaseException (Inherited from Exception.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetObjectDataPopulates the serialization information with data about the exception. (Inherited from MessagingException.)
Public methodGetType (Inherited from Exception.)
Public methodToString (Inherited from Exception.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft