Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessageSession.SessionId Property

 

Gets or sets the message session identifier.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public virtual string SessionId { get; protected set; }

Property Value

Type: System.String

The message session identifier.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft