Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessageClientEntity.OnRuntimeDescriptionChanged Method

Raises an event when the runtime description has been changed.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected internal virtual void OnRuntimeDescriptionChanged(
	RuntimeEntityDescription newValue
)

Parameters

newValue
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.RuntimeEntityDescription
The new value of the runtime description.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft