EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessageClientEntity.Close Method

Closes the message client entity and puts its status into a closed state.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void Close()

Zawartość społeczności

Pokaż: