Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

FilterException Class

 

The exception that is thrown for signaling filter action errors.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

System.Object
  System.Exception
    Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingException
      Microsoft.ServiceBus.Messaging.FilterException

[SerializableAttribute]
public sealed class FilterException : MessagingException

NameDescription
System_CAPS_pubmethodFilterException(String)

Initializes a new instance of the FilterException class using the specified message.

System_CAPS_pubmethodFilterException(String, Exception)

Initializes a new instance of the FilterException class using the specified message and inner exception.

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyData

Gets the data associated with the exception.(Inherited from MessagingException.)

System_CAPS_pubpropertyDetail

Gets or sets the detail information of the messaging exception.(Inherited from MessagingException.)

System_CAPS_pubpropertyHelpLink

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertyHResult

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertyInnerException

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertyIsTransient

Gets or sets a value indicating whether the exception is transient. Check this property to determine if the operation should be retried.(Inherited from MessagingException.)

System_CAPS_pubpropertyMessage

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertySource

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertyStackTrace

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertyTargetSite

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertyTimestamp

Gets or sets the time at which the messaging exception occurred.(Inherited from MessagingException.)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetBaseException()

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Populates the serialization information with data about the exception.(Inherited from MessagingException.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Exception.)

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft