Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

EntityDescription.IsReadOnly Property

Gets or sets a value that indicates whether the entity description is read-only.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool IsReadOnly { get; internal set; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if the entity description is read-only; otherwise, false.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft