Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage.MessageId Property

Gets or sets the identifier of the message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

'Deklaracja
Public Property MessageId As String 
	Get 
	Set
'Użycie
Dim instance As BrokeredMessage 
Dim value As String 

value = instance.MessageId

instance.MessageId = value

Property Value

Type: System.String
The identifier of the message.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

ArgumentException

Thrown if the message identifier is null or exceeds 128 characters in length.

The identifier of the message can be of any value set by the users.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft