EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage.ContentType Property

 

Gets or sets the type of the content.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string ContentType { get; set; }

Property Value

Type: System.String

The type of the content of the message body. This is a content type identifier utilized by the sender and receiver for application specific logic.

Exception Condition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

Return to top
Pokaż: