Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

ConnectionOrientedTransportElement.TransferMode Property

Gets or sets a value that specifies whether the messages are buffered or streamed with the connection-oriented transport.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Configuration
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

[ConfigurationPropertyAttribute("transferMode", DefaultValue = TransferMode.Buffered)]
public TransferMode TransferMode { get; set; }

Property Value

Type: System.ServiceModel.TransferMode
Returns a valid TransferMode value that specifies whether a channel uses streamed or buffered modes of message transfer. The default is Buffered.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft