Baza Wiedzy MSDN
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści
Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda SocketExtensions.GetCurrentNetworkInterface —

Przestrzeń nazw:  Microsoft.Phone.Net.NetworkInformation
Zestaw:  Microsoft.Phone (w Microsoft.Phone.dll)

public static NetworkInterfaceInfo GetCurrentNetworkInterface(
	this Socket socket
)

Parametry

socket
Typ: System.Net.Sockets.Socket

Informacje dotyczące użycia

W językach Visual Basic i C# tę metodę można wywołać jako metodę wystąpienia dowolnego obiektu typu Socket. Gdy w celu wywołania tej metody jest używana składnia metody wystąpienia, należy pominąć pierwszy parametr. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Metody rozszerzeń (Visual Basic) lub Metody rozszerzeń (Przewodnik programowania w języku C#).

.NET dla aplikacji dla Windows Phone

Obsługiwane w: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2016 Microsoft