Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

StartService Method

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public static void StartService(
	string serviceName,
	Func<ServiceBase> serviceCreator,
	string eventSourceName
)

Parameters

serviceName
Type: System..::..String
Internal.
serviceCreator
Type: System..::..Func<(Of <(<'ServiceBase>)>)>
Internal.
eventSourceName
Type: System..::..String
Internal.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2016 Microsoft