EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SafeStreamWriter Constructor

 

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodSafeStreamWriter(Stream)

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

System_CAPS_pubmethodSafeStreamWriter(String)

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

System_CAPS_pubmethodSafeStreamWriter(String, Boolean)

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Return to top
Pokaż: