Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

ICustomProvider Interface

 

Updated: June 30, 2012

Represent an ICustomProvider interface. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

Public Interface ICustomProvider
	Inherits IDisposable

NameDescription
System_CAPS_pubmethodAddUser(String, String)

Adds a Windows account to the list of allowed users that have access to the configuration store..

System_CAPS_pubmethodBeginTransaction()

Begins a transaction to provide isolation from other configuration store access.

System_CAPS_pubmethodCleanup()

Enables the provider to clean up any data in the cache cluster configuration store.

System_CAPS_pubmethodDelete(Object, String)

Deletes an existing entry from the configuration store.

System_CAPS_pubmethodDelete(Object, String, String, Int64)

Deletes an existing entry from the configuration store.

System_CAPS_pubmethodDispose()

(Inherited from IDisposable.)

System_CAPS_pubmethodEndTransaction(Object, Boolean)

Commits or rollbacks a transaction previously started with the BeginTransaction method.

System_CAPS_pubmethodGetEntries(Object, String)

Enumerates all the entries of the specified type.

System_CAPS_pubmethodGetEntry(Object, String, String)

Retrieves a ConfigStoreEntry object from the configuration store.

System_CAPS_pubmethodGetStoreUtcTime(Object)

Obtains the current UTC time based on the clock for the configuration store.

System_CAPS_pubmethodGetValue(Object, String, String)

Retrieves the value of a specific entry in the configuration store.

System_CAPS_pubmethodInitialize()

Enables the custom provider to initialize the cache cluster configuration store.

System_CAPS_pubmethodInsert(Object, String, String, Byte(), Int64)

Inserts an entry into the configuration store.

System_CAPS_pubmethodIsInitialized()

Gets the initialization status of the configuration store.

System_CAPS_pubmethodOpen(String)

Initializes the configuration store with a connection string that is used for subsequent calls.

System_CAPS_pubmethodRemoveUser(String, String, Object)

Removes a Windows account from the list of accounts that have permission t the access the configuration store.

System_CAPS_pubmethodRetrieveStoreVersion()

Retrieves the version of the configuration store.

System_CAPS_pubmethodTestConnection()

Determines whether the configuration store is available.

System_CAPS_pubmethodUpdate(Object, String, String, Byte(), Int64)

Updates an entry in the store.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft