EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

ICustomProvider.Open Method (String)

 

Initializes the configuration store with a connection string that is used for subsequent calls.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

void Open(
	string connectionString
)

Parameters

connectionString
Type: System.String

The connection string to the configuration store.

Return to top
Pokaż: