Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

IsInitialized Method

Gets the initialization status of the configuration store.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

bool IsInitialized()

Return Value

Type: System..::..Boolean
Returns true if the configuration store is initialized.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft