EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

ICustomProvider.Initialize Method ()

 

Enables the custom provider to initialize the cache cluster configuration store.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

void Initialize()

This method is called when the cache cluster is created with the New-CacheCluster Windows PowerShell command.

Return to top
Pokaż: