Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

ICustomProvider.GetValue Method (Object, String, String)

 

Retrieves the value of a specific entry in the configuration store.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

byte[] GetValue(
	object transactionContext,
	string type,
	string key
)

Parameters

transactionContext
Type: System.Object

The transaction context.

type
Type: System.String

The type of the entry.

key
Type: System.String

The key for the entry.

Return Value

Type: System.Byte[]

The value of a specified entry in the configuration store.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft