Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

GetEntry Method

Retrieves a ConfigStoreEntry object from the configuration store.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

ConfigStoreEntry GetEntry(
	Object transactionContext,
	string type,
	string key
)

Parameters

transactionContext
Type: System..::..Object
The transaction context object.
type
Type: System..::..String
The type of the entry.
key
Type: System..::..String
The key of the entry.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft