EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

HostCacheStats.MissCount Property

 

The number of cache misses for requested items that were not present in the cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public long MissCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int64

Returns Int64.

Return to top
Pokaż: