EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

EvictionType Enumeration

 

Updated: June 30, 2012

Specifies the eviction used for a cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

type EvictionType

Member nameDescription
Lru

The cache uses an eviction policy of Least-Recently-Used (LRU).

None

The cache does not evict objects.

Return to top
Pokaż: