EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheTraceSink Enumeration

 

Updated: June 30, 2012

Provides fields that specify the type of cache client tracing to use with the SetSink method. Applies only to Windows Azure Caching.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

Public Enumeration DataCacheTraceSink

Member nameDescription
DiagnosticSink

A trace sink that uses standard Windows Azure Caching diagnostics. Applies only to Windows Azure Caching.

EtwSink

A trace sink that uses Event Tracing for Windows (ETW) to record the trace data. Not supported in Windows Azure Shared Caching.

Return to top
Pokaż: