EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheServiceAccountType Enumeration

 

Updated: June 30, 2012

Specifies the type of account that is used to run the AppFabric Caching service.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public enum DataCacheServiceAccountType

Member nameDescription
DomainAccount

The AppFabric Caching service runs under a domain account on the cache cluster.

SystemAccount

The AppFabric Caching service runs under a built-in system account on the cache cluster. For example, NETWORK SERVICE.

Return to top
Pokaż: