Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

HostName Property

The computer name or service URL of the cache server.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public string HostName { get; }

Property Value

Type: System..::..String
A string representing the computer name or service URL of the cache server.

For Microsoft AppFabric 1.1 for Windows Server Caching, the HostName refers to the cache server, which is the physical computer where the caching service is installed. For Windows Azure Shared Caching, the HostName refers to the service URL from the .

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft