EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

HostName Property

The computer name or service URL of the cache server.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public string HostName { get; }

Property Value

Type: System..::..String
A string representing the computer name or service URL of the cache server.

For Microsoft AppFabric 1.1 for Windows Server Caching, the HostName refers to the cache server, which is the physical computer where the caching service is installed. For Windows Azure Shared Caching, the HostName refers to the service URL from the .

Pokaż: